Werkgroepen

Om zowel het ecologische als het juridische vraagstuk te kunnen begrijpen werken we in twee werkgroepen

Doe mee

Werkgroepen

Onze stichting heeft twee werkgroepen

Werkgroep Rechten van het Bos

In progress

Werkgroep Stem van het Bos

In progress

Natuur met zelfbestuur.

Help een stuk bos zowel juridisch als ecologisch op eigen benen te laten staan.

Ik wil hieraan bijdragen