Facilitators

Naast het bestuur zijn er vele andere actief om bos terug te geven aan zichzelf

Hoe wordt ik actief voor Bosdatvanzichzelfis?

Er zijn verschillende projecten waarbij we facilitators nodig hebben. Stuur ons gerust een berichtje wanneer het je leuk lijkt om te helpen!

Facilitators

Ineke van Zanten

Het Bos dat van zich zelf is, is voor mij een plek om te luisteren naar de natuur. Van huis uit ben ik landschapsecoloog. Tijdens mijn studie biologie in Wageningen leerde ik het landschap lezen en beter begrijpen. Ik leerde er over het samenspel tussen bodem, water, lucht en alles wat leven is. De natuur zit veel mooier en fascinerender in elkaar dan dat wij mensen ooit kunnen bedenken. Na ongeveer 12 jaar te hebben gewerkt als ecoloog in de wereld van natuurbeheer, wilde ik mij gaan inzetten voor mensen die met eigen initiatieven de wereld een betere en duurzamer plek maken. Ik werd mede oprichter van GreenWish. Van daaruit begeleid ik duurzame initiatieven van onderop. Het Bos dat van zich zelf is, is zo’n initiatief, dat van binnenuit is ontstaan. Het is geboren vanuit de urgentie, de wens en de drive om ons op een andere manier met Moeder Aarde te gaan verhouden. Handelen vanuit respect en dankbaarheid, in plaats van haar exploiteren als een gebruiksgoed. Het Bos dat van zich zelf is, is een manier om die connectie met natuur te (her)vinden en de beweging voor rechten van de natuur te laten groeien. Dat het juist de jonge generatie is, dit het Bos dat van zich zelf is gestart is, inspireert me nog meer om mijn ervaring in te zetten als adviseur en te ondersteunen bij fondsenwerving

Iris van Hal

Mijn passie voor het ontdekken en beleven van de natuur was er al van jongs af maar is verder versterkt en ontwikkeld door mijn dubbele master in Bos- & Natuurbeheer en Plattelandsontwikkeling- & Innovatie. Ik heb me gespecialiseerd op mens-natuur conflicten en verschillende benaderingen van natuurbescherming. De uiteenlopende waarden die door verschillende actoren aan de natuur worden gegeven is vaak de oorsprong van een conflict over natuurbeheer. Ook heb ik onderzoek gedaan naar natuurbeleving en (spirituele) natuurervaringen. Ik kijk ernaar uit om mijn eigen ervaringen als ook de resultaten van mijn onderzoek toe te passen in de werkzaamheden voor stichting Bos Dat van Zichzelf Is.

Professioneel ben ik werkzaam in de bos en hout certificerings sector. Certificering verzekert dat het bos duurzaam wordt beheerd en gebruikt, maar hierbij ligt vaak een grote nadruk op productie. De vraag hoe bossen en de landschappen waarin zij zich bevinden adequaat beschermd kunnen worden, blijft in de wereld van certificering – en daarbuiten – vooralsnog onbeantwoord. Het geven van rechten of autonomie aan de natuur is een benadering die nieuwe perspectieven voor natuurbescherming biedt. Door de natuur zelf als actor te zien, hoop ik dat conflicten voorkomen of verminderd kunnen worden. Ik ben daarom ontzettend enthousiast om me hier mee bezig te houden bij stichting Bos Dat van Zichzelf Is en bij te dragen aan verdere ontwikkeling en implementatie van het concept van rechten voor de natuur.

Nina Scholte

Van jongs af aan spendeer ik graag tijd in de natuur. Opgegroeid vlakbij een van de oudste bossen van Nederland, het Asserbos, was ik vaak te vinden in het bos. Deze liefde voor de natuur heeft zich verder ontwikkeld naar een interesse in duurzaamheid. Mijn master Sustainable Societies: Past, Present and Future heeft deze interesse verder versterkt. Binnen deze master houd ik mij bezig met allerlei (historische) kwesties rondom duurzaamheid. Voor mijn scriptie heb ik onderzoek gedaan naar de mijnbouw(-conflicten) in Bolivia. Tijdens mijn onderzoek is mijn interesse in rechten voor de natuur gewekt. De kennis die ik heb opgedaan over de conflicten waar exploitatie van de natuur ten grondslag ligt, heeft mij doen realiseren dat we als mens onze relatie met de natuur moeten herdefiniëren. We staan niet boven het ecosysteem, maar we maken hier deel van uit.

Ik ben erg enthousiast om bij stichting Bos dat van Zichzelf is te werken aan rechten voor de natuur, om zo bescherming te kunnen waarborgen en een stap in de goede richting te zetten in het herstel van de relatie tussen mens en natuur.

Evi Willems

Mijn connectie en interesse voor de natuur en dieren was er al vroeg maar is veder ontwikkeld tijdens mijn studie International Food and Agribusiness en minors aan de WUR en BFHL die gericht waren op duurzame landbouw. Ik ben er tijdens de studies achter gekomen dat ik hou van complexe vraagstukken en systeemdenken. Ik heb geleerd dat alles met elkaar samenhangt en dat wij als mens onderdeel zijn van een ecosysteem. Zonder de veerkracht van de biosfeer kunnen wij als mens niet bestaan en daarom zou dit altijd ons eerste uitgangspunt moeten zijn.

Ik ben me bewust van de enorme existentiële crisis waarin we ons bevinden, die wordt gevormd door een combinatie van een ecologische, sociale, individuele en economische crisis. Het kapitalistische systeem gaat over alle planetaire grenzen heen en daarom denk ik dat we samen als gemeenschap veel kunnen bereiken. Er is een mozaïek vol mogelijkheden om een nieuwe manier van samenleven te vormen waarin meervoudige winst, samenwerking, het collectief belang en bovenaan de ecologie uitgangspunten zijn.

Voor mij is het belangrijk om te realiseren dat wij als mens onderdeel zijn van al het leven om ons heen. Daarom is het beschermen en respecteren van de natuur van groot belang. Het erkennen van de rechten van de natuur is een belangrijke stap in deze richting. Ik vind het geweldig om samen te werken met andere gedreven mensen die zich inzetten voor een nieuwe invulling van systemen. Het geeft me hoop en plezier om hier aan bij te dragen.

Johan Vanderlugt

Om de Aarde leefbaar te houden voor alles wat nu en in de toekomst leeft, zullen we meer natuur-inclusief moeten denken en vooral handelen. Dat is mijn drijfveer, zowel privé als professioneel. Het geeft mij energie en inspiratie om in de natuur te zijn en mij met de natuur bezig te houden. Tijdens mijn jeugd genoot ik van de vele bosvakanties naar de Hoge Veluwe. Nu met mijn eigen gezin besteed ik graag tijd aan wandelen over de Utrechtse Heuvelrug, zoals bij Hollandsche Rading. Mijn relatie met de natuur is door de jaren heen alleen maar hechter geworden. De natuur nodigt mij uit mij met haar te verbinden en door te kijken andere dingen te zien. Als mensheid zijn we bezig de tak af te zagen waar we zelf op zitten (Ignace Schops). Maar wij zijn natuur en moeten haar koesteren, niet puur voor ons eigenbelang, maar vanuit wederkerigheid. Vanuit mijn werk als duurzaamheidsadviseur probeer ik langs de as van beleggingen een positieve bijdrage te leveren aan met name de staat van biodiversiteit en ecosystemen. Er is nog veel werk te verrichten, en ik zet mij graag in om ook via concrete acties aan de slag te gaan. Begin 2023 hoorde ik over het Bos dat van Zichzelf is. Voor mij is het de ultieme inspiratiebron omdat het bos in alles centraal staat. Daarmee verbindt het bos de mensen die zich aan het bos hebben verbonden en geeft het mij een verwachtingsvol perspectief over de toekomst.

Natuur met zelfbestuur.

Help een stuk bos zowel juridisch als ecologisch op eigen benen te laten staan.

Ik wil hieraan bijdragen