TOEKENNING SUBSIDIE EUROPEAN SOLIDARITY CORPS

We zijn heel dankbaar dat het European Solidarity Corps ons deze subsidie, namens de Europese Unie, heeft toegekend.

In de lente hebben we kennis gemaakt met Erasmus+, een onderdeel van de Europese unie dat jongereninitiatieven faciliteert en subsidieert. Na een inspirerende kennismaking en uitleg over de mogelijkheden, hebben we een subsidieaanvraag ingediend bij het European Solidarity Corps. Nadat deze werd goedgekeurd, hadden we op woensdag 8 september een feestelijke digitale bijeenkomst met de andere projecten van het European Solidarty Corps. Tobias en Peter vertegenwoordigden ‘Bos dat van zichzelf is’ gedurende deze bijeenkomst. Het was mooi om te leren over de andere projecten en nog even een duidelijke introductie te krijgen over het Europese Solidarity Corps. Het is inspirerend om te zien waar jongeren zich allemaal voor inzetten, om de wereld een stukje mooier te maken.

We zijn heel dankbaar dat het European Solidarity Corps ons deze subsidie, namens de Europese Unie, heeft toegekend. We gaan er een mooi project van maken!

Natuur met zelfbestuur.

Help een stuk bos zowel juridisch als ecologisch op eigen benen te laten staan.

Ik wil hieraan bijdragen