Green January Challenge

Een van onze missies is om de relatie tussen mens en natuur te herstellen.

Door in januari extra aandacht aan de natuur te besteden hopen we dat te bereiken!

Een van onze missies is om de relatie tussen mens en natuur te herstellen.

Door in januari extra aandacht aan de natuur te besteden hopen we dat te bereiken!

Natuur met zelfbestuur.

Help een stuk bos zowel juridisch als ecologisch op eigen benen te laten staan.

Ik wil hieraan bijdragen