Expert Bijeenkomst Rechten voor de Natuur

Expert Bijeenkomst Rechten voor de Natuur

Op zaterdag 28 januari organiseert Bos dat van Zichzelf is een Expert Sessie over Rechten voor de Natuur.

Graag nodigen wij mensen uit die de dialoog aan willen gaan over de praktische toepassingen van rechten voor de natuur. We streven naar ecologische rechtvaardigheid, enerzijds door natuur te herstellen en biodiversiteit te bevorderen en anderzijds door te kijken of wij als eerste in nederland natuurrechten kunnen toekennen aan bos. Maar welke rechten dan en hoe doen we dat precies? Hiervoor willen we in gesprek gaan met experts op het gebied van het raakvlak tussen natuur en recht.

Natuur met zelfbestuur.

Help een stuk bos zowel juridisch als ecologisch op eigen benen te laten staan.

Ik wil hieraan bijdragen