De Correspondent: ''In dit Utrechtse bos is de mens niet meer de baas''

Peter en Joke werden geïnterviewd door de correspondent over ons initiatief!

Lees het volledige artikel hier:

In dit Utrechtse bos is de mens niet meer de baas - De Correspondent

Natuur met zelfbestuur.

Help een stuk bos zowel juridisch als ecologisch op eigen benen te laten staan.

Ik wil hieraan bijdragen