Het Bos

De naam van onze stichting is veelzeggend voor wat wij willen bereiken met onze stichting. ‘Bos dat van zichzelf is’ wil een bos teruggeven aan zichzelf. Dat wil zeggen dat we het bos volledig autonoom willen maken en los willen koppelen van menselijk eigenschap en menselijke doeleinden. We kunnen uw hulp gebruiken bij het vrijkopen van een bos. Ons primaire doel is om een bos aan te schaffen en vervolgen te strijden voor de toekenning van persoonlijkheidsrechten aan dit bos. Maar hoe ziet een bos dat van zichzelf is er precies uit? Wordt er natuurbeheer uitgevoerd in een dergelijk bos? Zijn mensen nog wel welkom? En wat maakt dit bos anders dan bossen die beheerd worden door andere organisaties zoals Staatsbosbeheer en natuurmonumenten?

Natuur met zelfbestuur.

Help een stuk bos zowel juridisch als ecologisch op eigen benen te laten staan.

Ik wil hieraan bijdragen