De Stichting

Met onze stichting willen we in Nederland het eerste ecosysteem op dezelfde manier beschermen, zoals jij en ik of een rechtsentiteit.

Doe mee

De Stichting

Wij zijn een jongereninitiatief met hart voor de Nederlandse natuur. Ons doel is om een bos voor altijd terug te geven aan de natuur.

Het idee dat de natuur op aarde menselijk eigendom is, vinden wij als jongeren misplaatst. De aarde –ons gedeelde ecosysteem- is net zoveel van mij als van bijvoorbeeld een boom of een vlinder, we moeten het samen delen. Met dit initiatief willen we als experiment een stuk bos verwerven en voorgoed teruggeven aan de natuur om zo de basis te leggen voor een nieuw oerbos in Nederland.

We streven ernaar dat het bos weer geheel op eigen benen kan staan. Enerzijds door de natuur te herstellen en biodiversiteit te bevorderen en anderzijds door te kijken of wij als eerste in nederland natuurrechten kunnen toekennen aan bos. Het is namelijk opmerkelijk dat jij en ik rechten hebben en zelfs bedrijven een rechtspersoon zijn, maar de natuur niet. In Nieuw- Zeeland is de eerste rivier ter wereld aangemerkt als rechtspersoon en Ecuador heeft rechten van de natuur opgenomen in de grondwet. Waarom Nederland nog niet? Met de stichting ‘Bos dat van zichzelf is’ willen wij de Rights of Nature beweging naar Nederland brengen.

Natuur met zelfbestuur.

Help een stuk bos zowel juridisch als ecologisch op eigen benen te laten staan.

Ik wil hieraan bijdragen