De ecologie

Binnen de visie van ‘Bos dat van zichzelf is’ willen we de natuur zichzelf laten ontwikkelen en willen we niet radicaal ingrijpen. Echter zijn wij ons er bewust van dat het bos dat van zichzelf is potentieel baat zal hebben bij herstelmaatregelen. Om die balans te vinden zoeken wij naar een manier om samen met de natuur het beheer te bepalen. Dit klinkt misschien ietwat zweverig en het zal ook zeker een uitdaging worden, maar het is niet onmogelijk. Wij wijken af van traditionele ecologische visies door ons niet te focussen op wat de natuur volgens onze visie zou moeten.

Wij bepalen geen ideale habitattypen waarnaar bij het bos vervolgens zullen omvormen. In plaats daarvan willen we kijken naar het leven dat er al is en kijken hoe we dit leven kunnen ondersteunen. Ook willen we de intrede van nieuwe soorten in het bos stimuleren.

De mens is nog steeds welkom in ons bos. De rol van de mens is echter veranderd. De mens wordt in ons bos uitgenodigd om de diepe connectie die wij met de natuur hebben te komen herstellen. Daarnaast draagt de mens bij aan de zorg van het bos even als dat bossen bijdragen en de zorg en het welzijn van de mens. Hierdoor hopen we bij te dragen aan de eenwording met de natuur.

Natuur met zelfbestuur.

Help een stuk bos zowel juridisch als ecologisch op eigen benen te laten staan.

Ik wil hieraan bijdragen