Bezoek het eerste proefbos

Bezoek het eerste proefbos De Zonheuvel

Doe mee
Bos teruggeven aan de natuur
Herstellen van ecosystemen
Juridische bescherming van het bos

Nederland ontbost. Met jouw steun geven wij het bos terug aan zichzelf

Elk jaar verliezen we circa 2500 ha aan bos in Nederland. Rechten voor de natuur kan sterke garantie bieden voor bos behoud.

Het is opmerkelijk dat jij en ik rechten hebben en zelfs bedrijven een rechtspersoon zijn, maar de natuur niet. In Nieuw- Zeeland is de eerste rivier ter wereld aangemerkt als rechtspersoon en Ecuador heeft rechten van de natuur opgenomen in de grondwet. Waarom Nederland nog niet?

Met de stichting ‘Bos dat van zichzelf is’ willen wij de Rights of Nature beweging naar Nederland brengen.

Samen bouwen aan natuur met zelfbestuur.

"In meer dan 25 landen bestaat het al: rechten voor de natuur"

De Correspondent

"Up to 200 species go extinct every day"

Greta Thunberg

"Als de natuur een rechtspersoon wordt, geniet ze een onafhankelijke juridische status die beschermd moet worden – en zo krijgt ze een stem in onze samenleving."

Jessica den Outer

"All around the world there are amazing movement that are fighting for nature. Join them!"

George Monbiot

Natuur met zelfbestuur.

Help een stuk bos zowel juridisch als ecologisch op eigen benen te laten staan.

Ik wil hieraan bijdragen